Autosat 3

Twoja flota pod pełną kontrolą

System Autosat 3 umożliwia nadzór, monitoring GPS oraz zarządzanie flotą pojazdów. Oprogramowanie zawiera dokładne cyfrowe mapy całego świata. Dane z monitorowanych pojazdów które są wyposażone w rejestratory GPS TXD są sczytywane automatycznie poprzez rejestrator i wysyłane przez sieć GPRS do serwera. Zgromadzone dane z monitorowanych pojazdów przechowywane są w bazie danych Microsoft SQL o przejrzystej strukturze dającej możliwość skorzystania z nich w innym programie. System Autosat 3 może pracować jako jednostanowiskowa aplikacja lub wiele aplikacji na różnych komputerach, które mogą znajdować się w dowolnym miejscu wyposażonym w łącze internetowe np. różnych miastach lub firmowej sieci lokalnej. Liczne raporty, wykresy oraz ich eksport do Excel-a pozwoli rozliczyć kierowcę z wynagrodzenia, czasu pracy, a pojazdy ze zużycia paliwa, przebiegu, ekonomiki wykorzystania i to wszystko w podstawowej wersji Autosat 3 która jest wyposażona we wszystko czego potrzebujesz. Nowe możliwości Autosat 3 wykraczające poza typowe funkcje monitoringu to komunikacja z kierowcą i pełna współpraca z Atrom Mobilne Biuro a jego modułowa konstrukcja umożliwia korzystanie z opcjonalnych dodatków i rozszerzeń które umożliwiają rozbudowę Autosat 3 o potrzebne funkcje wraz ze wzrostem Twoich oczekiwań i wymagań. Wszystko czego potrzebujesz by korzystać z Autosat 3 to standardowy komputer PC z system Microsoft Windows od wersji XP i wyższej oraz darmowe komponenty Microsoft SQL Express. System Autosat 3 daje możliwość posiadania własnego serwera opartego o Atrom GPRS Serwer 3 lub replikację danych bezpośrednio z serwera Atrom.

Możliwośći systemu

Sprawdź co potrafi Autosat 3

Ewidencja dokumentów

 • CMR
 • faktury paliwa
 • ubezpieczenie
 • ewidencjonowanie zdjęć przesłanych
 • przez kierowcę
 • zdjęcie uszkodzonego towaru
 • zdjęcie uszkodzonego pojazdu

Import plików DDD

 • import wpisów z karty
 • możliwość ustawienia automatycznego importu
 • zaimportowane dane są uwzględniane w raportowaniu
 • możliwość podglądu danych archiwalnych

Karta rozliczeń kierowcy

 • rozliczanie kierowcy z przebytej trasy
 • generowanie raportu z trasy
 • ewidnecjonowanie kart rozliczeń wysłanych przez kierowcę
 • bieżąca informacja o wydatkach kierowcy

Komunikator

 • rozszerzona lista obiektów
 • dodawanie mapy z pozycją
 • pojazdu
 • szczegółowe informację o
 • wiadomości
 • przekierowanie wiadomości
 • adres e-mail
 • numer GSM
 • archiwum

Kontrola czasu pracy kierowcy

 • generowanie raportu na
 • podstawie danych uzyskanych z plików ddd oraz k-line
 • zaznaczanie wykroczeń
 • podgląd zdarzeń w wybranym dniu

Monitoring

 • wybór kolumn
 • podgląd czasu pracy kierowcy
 • możliwość filtrowania informacji
 • informacja o czasie pracy kierowcy
 • pozycja na mapie

Trasa

 • możliwość podglądu czasu pracy kierowcy wraz z każdym punktem trasy
 • kierowca oraz czas pracy widoczny na mapie
 • możliwość przesłania wyznaczonej trasy do Atrom Mobilne Biuro

Nowe raporty

 • przejścia graniczne
 • wykaz załączeń wejść/wyjść
 • temperatury
 • dobowa aktywność
 • wykaz załączeń wejść/wyjść
 • temperatury
 • kierowcy
 • kontrola czasu pracy
 • kontrola poziomu paliwa

Powiadomienia

 • alarmy
 • odebranie nowej wiadomości
 • brak potwierdzenia przeczytania
 • nieudane wysłanie wiadomości
 • przekroczeniu określonej ilości paliwa w zbiorniku
 • otrzymanie nowego dokumentu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapytaj specjalistę