ROZWIĄZANIA DLA CYSTERN

Cysterna bez tajemnic

Jako pierwsi oferujemy narzędzie kompleksowej kontroli cystern, skrojone na potrzeby polskiego rynku, wychodzące naprzeciw mentalności polskich pracowników, dedykowane branży transportu paliwowego.

„Cysterna bez tajemnic” to rozwiązanie kompletne, stworzone we współpracy z największymi przewoźnikami w kraju. Poprzez integrację z liczydłami cysterny, system umożliwia rozliczenie online całego procesu dystrybucji. Obraz z kamer stanowi narzędzie kontroli kierowcy. Pozwoli ocenić przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, postęp i jakość wykonywania zadań oraz monitoring zbiorników paliwa. Kolejne moduły dają możliwość identyfikacji kierowcy, rozliczenia jego czasu pracy, zdalny odczyt danych z tachografu oraz analizę parametrów ciągnika.

Nasze rozwiązanie to idealne narzędzie dowodowe w sporach pomiędzy dostawcą, a klientem ostatecznym.

Kontroluj stany zaworów dennych oraz API, monitoruj ilość oraz rodzaj produktu w każdej z komór cysterny, sprawdzaj status plomb SPDS oraz pobieraj wykaz zdarzeń zarejestrowanych przez liczydło elektroniczne (Logbook)

Obsługujemy liczydła: Alfons Haar, Sening, Dezidata, Emerson Micromotion, Sampi.

Rejestracja pozycji tras oraz parametrów pojazdu

Kontrola postępu realizacji zlecenia

Kontrola paliwa w przestrzeni ładunkowej

Monitoring video wybranych obszarów pojazdu

Alarmowanie stanów krytycznych

Rozliczenie czasu pracy

Sugerowany zestaw urządzeń

Pozwoli na pełne wykorzystanie naszego systemu

Rejestrator GPS

GPS 7300 TXD

Multiskaner

Multiskaner 3700

Kamery

AVS EX

Przystawka

MultiCAN