Chłodnia zaufania godna

Pomiar temperatury

Termometr do chłodni z podłączeniem do GPS i systemu monitoringu firmowej floty, czyli pełna kontrola warunków przewożenia, bezpieczeństwa i jakości ładunków.

Rozwiązanie dedykowane dla przewozu ładunków wrażliwych na zmianę warunków temperaturowych

System umożliwia maksymalnie 4-punktowy pomiar temperatury, wizualizację zebranych danych w module monitoringu oraz w formie raportów i wykresów. W przypadku przekroczenia ustalonego zakresu, informuje użytkownika poprzez alarmy systemowe i powiadomienia e-mail.

Atrom

Zalety naszych urządzeń

  • Pomiar temperatur
  • Statystyki
  • Raporty
  • Wykresy

Współpraca oparta na dobrych relacjach

Termometr do chłodni podłączony do GPS

Tak sprytnie – kontrolujesz i zbierasz dowody

Skontaktuj się

Obowiązek pomiaru temperatury – i utrzymania danych warunków w naczepie bywa wyzwaniem, zwłaszcza latem lub gdy pogoda szybko się zmienia. Błąd może wywołać katastrofę i poważne straty dla firmy. Dlatego ułatwiamy zadanie kierownikom flot i kierowcom, a firmy chronimy przed nieprzyjemnościami. Stworzyliśmy nowoczesny i praktyczny system pomiaru temperatury z wykorzystaniem czujnika, rejestratora GPS i programu do monitoringu floty pojazdów. Temperatura w chłodni przekracza zadaną wartość? System informuje o tym kierowcę i spedytora. Zarządzający flotą pracownicy zdalnie kontrolują warunki przewożenia ładunków i w razie potrzeby reagują, zanim będzie za późno – a w przemyśle spożywczym liczą się godziny. Mają także dostęp do licznych danych w postaci zestawień i wykresów, które ułatwiają im planowanie i optymalizację zleceń.

Nasze termometry elektroniczne pozyskują dane z maksymalnie czterech wybranych punktów – są one dostępne w czasie rzeczywistym w systemie Autosatnet i Autosat 3. Dalej na ich podstawie w programie można generować różne dokumenty i materiały dowodowe w sporze z klientem lub kierowcą. Narzędzie tworzy praktyczne wykresy i statystyki czy okresowe raporty.

Zdalna kontrola warunków w chłodni jest natomiast zaledwie ułamkiem możliwości nowoczesnej telematyki. Sprawdź też inne rozwiązania jak monitoring naczep, odczyt magistrali CAN czy identyfikacja kierowcy i rozwiń swoją firmę. Zapraszamy!